DC 3h
Điểm Reaction
796

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

  • Mục đích của mỗi người là khác nhau. Từ mục đích khác nhau sẽ sinh ra ý kiến khác nhau. Người ta sẽ muốn lấy ý kiến của mình để áp đặt cho bạn. Người ta sẽ muốn đem những khao khát bản thân để áp đặt cho bạn. Người ta thậm chí sẽ đem tự ti của bản thân để áp đặt cho bạn.
    Vậy mục đích của bạn là gì? Nó có quan trọng không?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom