mindsev7n

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

  • "Núi vốn vô ưu bởi tuyết nên mới bạc đầu, nước vốn vô sầu bởi gió nên mới nhăn nheo"
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom