Vova
Điểm Reaction
0

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

 • Hi Dear,
  My name is Zümra, i came across your profile and it is my interest to know you.Kindly write me on( zumra.kahra@gmail.com )for more introduction.

  ========================================================

  Chào cục cưng,
  Tên tôi là Zümra, tôi đã xem qua hồ sơ của bạn và tôi rất muốn biết bạn. Vui lòng viết thư cho tôi vào (zumra.kahra@gmail.com) để được giới thiệu thêm.
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom